24.1 C
Tokyo
Thứ Hai, 16 / Tháng Chín / 2019

Visa

Các loại visa lưu trú tại nhật

visa tokuteiginou

Visa kỹ năng đặc định

Kỹ năng đặc định là visa lao động chân tay lần đầu tiên được chính phủ nhật chính thức thông qua dành cho người nước ngoài. Bối cảnh hình thành visa kỹ năng đặc định Đây...
thủ tục xin visa vĩnh trú

Thủ tục xin visa vĩnh trú

Đối tượng được cấp Visa vĩnh trú Visa vĩnh trú được cấp cho người nước ngoài sống tại Nhật theo 2 tiêu chí dưới đây: Cho những người có dự định và đủ điều kiện...

Show HN: Full Stack Entrepreneur – A Full Stack Guide To Entrepreneurship

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

Kim Kardashian Shows Off Deep Cleavage In Plunging Top & Mini

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...
video

Mathematica 10 released on Raspberry Pi

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

SSL Connectivity for all Central Repository users Underway

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

Show HN: ResMaps – See who is viewing your resume are looking

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

OneNote for iOS and Mac lets you attach files

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

Sandbox to try out the code written in almost all languages

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

Thinklab – Building a startup team to fix science and government

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. The...

TIN MỚI NHẤT

TIN NÊN ĐỌC